REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B.TOMMYCAFE.BIZ

Obowiązek informacyjny.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

 

Administratorem danych jest Tommy Cafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ul. Budowlanych 8. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@tommycafe.pl lub zadzwoń pod numer tel. 33 858 40 59.

 

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, firma hostingowa, zewnętrzna obsługa księgowa, firmy zajmujące się działaniami marketingowymi, firmy obsługujące systemy płatności takie jak ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o.

 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres dziesięciu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz siedmiu lat (informacje rozliczeniowe).

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

§ 1
Informacje podstawowe

 

1. Sklep Internetowy B2B.TOMMYCAFE.BIZ (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

 

2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez: TOMMY CAFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowgo pod nr KRS: 0000 791662, o kapitale zakładowym o wysokości 5000zł NIP: 548 27 25 542; Regon: 383673512, zwana dalej Tommy Cafe. Tel.: (+48) 33 482 97 98 (w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

3. Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.

4. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „Brak w mgazynie”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.

7. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

*poczty tradycyjnej

*poczty e-mail: biuro@tommycafe.pl

*pod nr tel.: (+48) 33 858 40 59, (+48) 519 167 594

8. Przez określenie „kontrahent” rozumie się inny podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu

 

1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:

*niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

*nie zakłócania jego funkcjonowania,

* niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),

*korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

§ 3
Zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

*akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu

*wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych.

*oczekiwanie na weryfikacje danych przez pracownika Sklepu

*wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;

*przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;

*wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;

*wybór metody płatności;

*potwierdzenie złożenia zamówienia.

3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.

4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.

 

§ 4
Rabaty

1. Z rabatów w Sklepie mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy.

2. Wysokość rabatów jest ustanawiana po przeprowadzeniu rozmowy z pracownikiem Sklepu.

3. W Sklepie istnieje możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na wybrane produkty na podstawie obowiązujących progów rabatowych wyszczególnionych w tabeli po lewej stronie po zalogowaniu.

4. Promocje i kody rabatowe nie łączą się.

5. Po wyrażeniu zgody Kontrahent może otrzymywać kody rabatowe uprawniające do dodatkowego rabatu na poszczególne produkty.

 

§ 5
Płatności

1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:

*przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy

*zapłaty gotówką za przesyłkę pobraniową,( dopłata 2% wartości zamówienia)

 

 

2. Płatności przelewem należy w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Nasz bank:ING Bank Śląski Nr konta bankowego:42 1050 1070 1000 0090 80654 7663 Nr konta do przelewów zagranicznych: EURO: PL 20 1050 1070 1000 0090 8064 7671 USD : PL 20 1050 1070 1000 0090 8064 7671 SWIFT:INGBPLPW

3. Płatności gotówką należy dokonać wraz z doręczeniem przesyłki za pobraniem, a w przypadku odbioru osobistego – przy odbiorze.

 

§ 6
Dostawa i odbiór

1. Okres realizacji zamówień wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Może ulec jednak wydłużeniu w okresie listopad - styczeń do 7 dni roboczych.

UWAGA! Zamówienia realizowane w ramach promocji Black Weekend będą realizowane do 7 dni roboczych.

2. Za pierwszy dzień realizacji rozumie się zamówienie złożone i potwierdzone do godz. 10.00 danego dnia roboczego.

3. Za ostatni dzień realizacji rozumie się dzień wysyłki towaru i wystawienia dokumentu końcowego.

4. Sklep korzysta z usług firm kurierskich odbierających przesyłki i realizujących swoje zadania. 

5. Obioru osobistego możecie dokonać Państwo w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów.

6. Przy zamówieniu powyżej kwoty 500 zł netto, koszt wysyłki nie jest naliczany.

7. W innych przypadkach koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przed złożeniem zamówienia.

8. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako Kontrahent i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo       uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.

9. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako Kontrahent wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.

10. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączana jest faktura VAT lub paragon na życzenie klienta.

 

§ 7
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów będą rozpatrywane przez Sklep pod warunkiem zgłoszenia ich do Opiekuna Klienta lub Managera ds. Klientów Kluczowych nie później niż do godz. 13 następnego dnia roboczego od dnia otrzymania dostawy.

2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową lub mailową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sklepu.

3. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji do 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz załączonej dokumentacji – ew. zdjęcia, protokół szkody itp.
4. Nie przyjmujemy zwrotów od likwidujących się sklepów.

 

§ 8
Terminy przydatności produktów

1. Terminy przydatności produktów są opisane na karcie produktu na platformie b2b.

§ 9
Wykorzystanie danych osobowych

1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

5. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce Prywatności.

 

§ 10
Ogólne warunki gwarancji

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

© SolEx B2B